Disclaimer

Algemeen

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Externe links

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Als u via een link naar een andere website gaat, is het privacybeleid van die andere site van toepassing. Wij controleren de inhoud van deze websites niet en kunnen dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. De link naar deze websites betekent niet dat wij specifieke producten of diensten, die op deze sites staan, aanbeveelt.

Geen medisch advies

Deze site is niet bedoeld om medische adviezen te geven. Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te geven, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg altijd een arts als u twijfelt aan uw gezondheid.

Privacy

Wij respecteren uw recht op privacy. Wij verzamelen enkel die persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig op de website of via e-mail verstrekt. De gegevens die u aan ons verstrekt, worden gebruikt om uw inschrijving voor diensten te realiseren, of om uw vragen te beantwoorden. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

De site kan 'cookies' bevatten. Dit zijn gegevens die naar uw webbrowser gestuurd kunnen worden en op uw computer opgeslagen worden. Dit laat toe dat onze server u 'herkent' als u in de toekomst onze website opnieuw bezoekt. Webbrowsers kunnen door de gebruiker zodanig worden geconfigureerd dat zij geen 'cookies' accepteren. Onze website functioneert ook bij geen acceptatie van 'cookies'.

Op de website bestaat bij sommige diensten de mogelijkheid u af te melden of uw gegevens te wijzigen. Daarnaast kunt u als u via de site of via e-mail persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of gewijzigd, ons hiertoe vragen via het contactformulier. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om aan uw verzoek gevolg te geven.

Het kan noodzakelijk zijn - indien het wordt vereist door de wet of bij gerechtelijke of administratieve onderzoeken - dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven. Wij behouden ons het recht voor om deze privacy richtlijnen op elk moment te wijzigen. Wij zullen deze aanpassingen onmiddellijk op deze website weergeven.

Copyright

Alle teksten, afbeeldingen, of informatie, geboden op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder onze uitdrukkelijk verkregen schriftelijke toestemming worden gebruikt.

Informatie op deze website, zoals teksten, afbeeldingen en menu's mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf uitdrukkelijk verkregen schriftelijke toestemming van ons.

Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, idee├źn, etc, die wij van u ontvangen, wordt door ons gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten, tenzij anders vermeld.

Indien u van mening bent dat een bepaalde sectie of pagina van ons inbreuk maakt op (uw) eigendoms-, merk- en/of auteursrecht dan kunt u ons daarvan via ons contactformulier op de hoogte stellen. Alhoewel wij iedere berichtgeving hieromtrent uitermate serieus nemen, kunnen wij op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele inbreuk op het eigendoms-, merk- en/of auteursrecht veroorzaakt door gebruikers van onze website.