Home

Beste lezer,

Welkom op de website Gezondheidsbevordering. Gezondheidsbevordering is een interventie ontwikkeld voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg én patiënten met één of meer cardiovasculaire risicofactoren. Cardiovasculaire risicofactoren zijn hoge bloeddruk, overgewicht, hoge cholesterol-en glucosespiegels in het bloed. Uit eerder onderzoek weten we dat het verbeteren van de fysieke activiteit en fitheid een positief effect heeft op cardiovasculaire risicofactoren.

De interventie is beschikbaar voor een geselecteerde groep professionals. Deze professionals nodigen hun eigen patiënten uit om deel te nemen aan de bewegingsinterventie.

De toegang tot de interventie Gezondheidsbevordering verloopt via een code. Als u een persoonlijke code hebt ingevoerd, gaat u direct door naar de website gezondheidsbevordering.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Vriendelijke groeten,
namens alle onderzoekers,
Drs. Barbara Sassen